2010 projektid

Projekt: Tallinna koolinõustajate efektiivsem kaasamine gümnaasiumireformi elluviimisele
Toetaja: Tallinna Kodurahuprogramm

Periood: mai – september
Mahena: projekti läbiviija (projektijuht R. Kukk)
Sisu: Kaasatud 8 eesti ja 8 vene õppekeelega kooli tugispetsialistid (sotsiaalpedagoogid, psühholoogid) ning 8 linnaosavalitsuse lastekaitsespetsialisti. Koostöös koostatud infomaterjal eesti ja vene keeles „Multikultuurse taustaga koolisuhete konfliktid ja nendega toimetulek“.

Projekt: Spetsialisti töövahend „Kriisiküsimustik õpilase intervjueerimiseks“
Toetaja: Hasartmängumaksu Nõukogu

Periood: mai – september
Mahena: projekti läbiviija (projektijuht T. Naarits-Linn)
Sisu: Väljatöötatud küsimustik on toetav töövahend kriisiolukorras viibinud õpilaste toetamisel, et nende olukorda paremini mõista ja sellest tulenevalt sekkumisviise kavandada. Küsimustiku kasutamise aluseks on kriisisekkumise täienduskoolitus vähemalt 16 ak/h ja küsitlemise juhendikoolitus 2 ak/h.