2011 projektid

Projekt: Koolirahu tagamine professionaalsema kriisisekkumise ja konfliktide ennetamise kaudu
Toetaja: Tallinna Kodurahuprogramm

Periood: juuni – november
Mahena: projekti läbiviija (projektijuht R. Kukk)
Sisu: Tegevus oli kaheosaline. Välja anti raamat-õppematerjal "Kriisisekkumine koolisuhetes". Eesti ja vene keeles koostatud materjalile toetudes viidi neljale koolide tugispetsialistide rühmale läbi 24-tunnine kriisikäitumise koolitus. Kokku osales 68 in (Tallinna üldhariduskoolidest üks tugispetsialist või sotsiaalnõustamist pakkuv pedagoog ja iga linnaosavalitsuse üks lastekaitse spetsialist ning üks alaealiste komisjoni liige). Välja anti ka Teavitusleht.

Uudiskiri

Anneta

Oluline